Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

tylkotobie
1843 3f3b 390
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viascorpix scorpix
tylkotobie
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viathesmajl thesmajl
tylkotobie
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viathesmajl thesmajl
tylkotobie
1855 2125 390
Reposted fromlanabanana lanabanana viabrzask brzask
tylkotobie
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
Reposted frommywonderland mywonderland viapolciak polciak

March 18 2017

tylkotobie
Podczas gdy ja byłam szalejącym płomieniem czy to radości, miłości czy wściekłości, emocji ogólnych, on był moim spokojem, moim oceanem. Ukojeniem.
tylkotobie
Człowiek może być zły do szpiku kości, ale jeśli ma charyzmę i jest wesoły, inni chętnie go słuchają. A nawet lubią.
— Brandon Sanderson "Rozjemca"
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty

March 15 2017

tylkotobie
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaparafina parafina
tylkotobie
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary via100suns 100suns
tylkotobie
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viapolciak polciak
tylkotobie
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
2071 a802 390
tylkotobie
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viamiimi miimi
tylkotobie
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viamiimi miimi
tylkotobie

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viahardbitch hardbitch

March 13 2017

tylkotobie
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaszydera szydera

March 06 2017

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaszydera szydera
tylkotobie
Ponieważ oddałam się tobie całym sercem z własnego wyboru (choć czyniąc to nie wiedziałam, że będzie bolało, bolało mnie przez wieki) i, być może, wiem teraz, a czego bym się nigdy nie dowiedziała, gdybyś uczynił moje życie prostym i pozwolił mi żyć z tobą (na dowolnych warunkach, byle z tobą) - wiem teraz jak wielce, przerażająco i totalnie cię kocham, bezkompromisowo, nie zważając na me wątpliwości, nawet teraz.
— Sylvia Plath
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
tylkotobie
7137 d12b 390
J. Baran, Pacierz Szwejka (fragm.)
Reposted fromciarka ciarka viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl