Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

tylkotobie
9453 ed87 390

September 20 2017

tylkotobie
3022 b2d8 390

M. Hłasko

3021 c181 390

M. Hłasko

tylkotobie
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
4181 75e2 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
tylkotobie
I mogę czytać cię jak ulubioną książkę
Jak jesteś obok wiem, że wszystko będzie dobrze
Jestem wolna tylko z nim, jestem wolna tylko z nim
Jestem wolna tylko z nim, jestem wolna tylko z nim
Skarbie jesteś mi potrzebny, gdy wszystko mi działa na nerwy
Gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak
Już było nie raz tak i wtedy ty wybaczasz moje wady
Wybaczasz błędy, rozumiesz moje sprawy
I koisz nerwy, odbijam ten zepsuty świat
Gdy idę tędy z tobą, z tobą, z tobą
— Quebonafide/Klaudia Szafrańska
Reposted byjustanotherdreamer justanotherdreamer
tylkotobie
To był czas, gdy mogliśmy zostawać całą noc. Najlepsi przyjaciele, rozmawiający do białego rana. Wnoszący radość pomiędzy ból. Mający niewiele do stracenia, a mnóstwo do zyskania. Słyszysz mnie? Nie chcę Cię pogubić.
— The Script - Before the worst
Reposted fromnivea nivea viaszydera szydera
tylkotobie
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viaszydera szydera
tylkotobie
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
tylkotobie

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
tylkotobie
1577 72cd 390
Reposted fromnebthat nebthat viaszydera szydera
8457 6de2 390
tylkotobie
W niedzielę po południu gdy pomyła wreszcie garnki, usiadła przed lusterkiem. I dowiedziała się w niedzielę po południu, że ukradziono jej życie. Już dawno
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromzaqwe zaqwe viapampam pampam
tylkotobie
4066 f68b 390
Reposted fromumorusana umorusana viaszydera szydera

September 06 2017

tylkotobie
I just have this happy personality and a sad soul in one body. It feels weird sometimes.
— Izabela
Reposted fromintotheblack intotheblack vianiezwyykla niezwyykla
tylkotobie
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
tylkotobie
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
Reposted fromawakened awakened vianiezwyykla niezwyykla
tylkotobie
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwyykla niezwyykla

June 26 2017

tylkotobie
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl