Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2017

tylkotobie

November 28 2017

tylkotobie
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaNataly Nataly
tylkotobie
Nie wszyscy możemy wszystko.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
tylkotobie
0256 1577 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaszydera szydera

November 06 2017

tylkotobie
tylkotobie

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


tylkotobie
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
tylkotobie
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarmazynowa karmazynowa
tylkotobie
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
0860 e3c9 390
Reposted fromuciekne uciekne viaszydera szydera
tylkotobie
8830 fd83 390
może czymś w dotyku miłym tak jak plusz ?
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaszydera szydera
tylkotobie
3530 3a1a 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viaszydera szydera

November 01 2017

tylkotobie
Czy pamiętasz noc, przeszywał wiatr.
Miałem ogień, miałem świat,
miałem Ciebie, w głowie twoje imię.

Jakby czas przestał płynąć,
a to już przecież tyle lat,
wciąż kocham przeszłość
i to co było.

Gdy wołam w myślach twoje imię,
a ty już nie chcesz ze mną grać,
wciąż kocham przeszłość
i to co było.
(...)
— Ralph Kaminski "Meybick song"
tylkotobie
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
tylkotobie
Uważaj, których strun
Nieopatrznie duszą dotykasz.

Niektóre z nich mogą już nigdy
Nie chcieć przestać brzmieć.
— Maciej Wierszycki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaohhmarigold ohhmarigold
tylkotobie
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaostatni ostatni

October 25 2017

tylkotobie
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
tylkotobie
Czasem myślę, że nie chcę z nim być nie dlatego, że go nie kocham, ale dlatego że nie mam mu nic do zaoferowania.
Reposted bythegirlwiththedarksidecoolstorybro23spokodamanieobecnoscasylopathzuzka0BloodEve
tylkotobie
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viatobecontinued tobecontinued
tylkotobie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl