Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

tylkotobie
W starym zeszycie znalazłam notatkę "piszę, bo nie chce zapomnieć". A później zapomnieć bardzo chciałam. Widocznie mi się udało, bo kompletnie nie rozumiem, co chciałam sama sobie przekazać. Ironia losu.
Reposted byniskowoBrilliantsmokingtime
tylkotobie
A może dlatego, że był kochany. Taki miły. Jakbym naprawdę się liczyła. (...) Może dlatego, że dał mi złudzenie które przyjęłam na trzeźwo. I się uśmiechał. I patrzył w oczy. Gładził po policzku. I chciał, żebym została.
— O kim to, no o kim?
Reposted bymiimi miimi
1416 cf9a 390
tylkotobie
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
Reposted fromawakened awakened viaschizofreniczna schizofreniczna
tylkotobie
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vianiezwyykla niezwyykla
tylkotobie

December 22 2017

tylkotobie
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tylkotobie
- Słuchaj, a czytałaś "Niewidzialnego człowieka" Wellsa?
- Czytałam. Ale już tak nie stójmy, bo się spóźnisz.
- Tak, chodźmy - rzekł Tomek, ruszając z kopyta. Ale nie przestawał szybko mówić. - Pamiętasz tego niewidzialnego człowieka? Żeby go było widać, musiał włożyć buty, długi płaszcz i rękawiczki, i kapelusz. I musiał nawet obandażować sobie twarz.
- No, pamiętam.
- Więc jak tam sobie usiadłem, na tych schodach, to zrozumiałem, że Bóg nie może nam się ukazać inaczej, jak przez drugiego człowieka.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
tylkotobie
9764 0780 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadalena badalena
tylkotobie
5268 764f 390
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viatobecontinued tobecontinued
tylkotobie
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
tylkotobie
Wszystko się zmienia. Tylko moje uczucia do Ciebie są niezmienne.
— Stefan Jasnorzewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tylkotobie
Wędrowcze, nie ma żadnej drogi, drogę tworzy się, idąc.
— Antonio Machado
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tylkotobie
Ludzie boją się śmierci. Od śmierci dużo gorsza jest jednak samotność. Bo na śmierć nie mamy wpływu. A z samotnością to jest tak, że cały czas człowiek pyta: dlaczego? Co robię źle?
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tylkotobie
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viadailylife dailylife
tylkotobie

December 21 2017

tylkotobie
3280 e3ce 390
Reposted fromlele lele viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
tylkotobie
tylkotobie
I to nic,
Bo wszystko jak zawsze wiem
Przejdzie mi .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl